Wieczorek Marek
Stare Polichno
ul. Lipowa 2
66-431 Santok k. Gorzowa Wlkp.


Jest to rodzaj oczyszczalni, których proces oczyszczania ścieków przebiega dwuetapowo: w zbiorniku (odseparowanie i wyklarowanie ścieków) i w tzw. drenażu rozsączającym (dalszy rozkład w procesach tlenowych). W efekcie tego do gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda pościekowa.


Proponowane przez Naszą Firmę systemy rozsączające
do zastosowania z wszelkiego rodzaju osadnikami gnilnymi.

Rury perforowane
 

Drenaż rozsączający robi się z rur z tworzywa o średnicy około 110 mm. Długość i liczba ciągów drenażowych zależy od ilości dopływających ścieków, czyli od liczby stałych użytkowników oczyszczalni. Orientacyjnie przyjmuje się 12 m rury drenarskiej na mieszkańca. Producenci zwykle określają minimalną długość drenu, która zapewnia odpowiedni stopień oczyszczania ścieków, na przykład 5 m. Równocześnie pojedynczy ciąg nie powinien być dłuższy niż 20 m (niektórzy producenci podają 25 m). W przydomowej oczyszczalni robi się zwykle trzy, rzadziej dwa lub cztery ciągi. Można je układać na wiele sposobów, dopasowując ich przebieg do kształtu działki. Najpopularniejszy jest układ równoległy. Minimalna odległość między nitkami drenażowymi to 1,5 m. Można przyjąć, że drenaż rozsączający w zależności od ilości dopływających ścieków zajmie 50-90 m².

System ten charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na żwir.

Ezy-Drain
 

 

System Ezy-Drain zastępuje perforowane rurociągi drenarskie stosowane w dotychczasowych systemach rozsączających. Dzięki zwiększonym możliwościom magazynowania i przepływu, system Ezy-Drain dociera do większej o 35 % powierzchni rozsączania niż w przypadku materiałów tradycyjnych (tłuczeń), co skutkuje lepszą efektywnością oczyszczania ścieków dopływających z osadnika oraz zmniejszeniem prawdopodobieństwa stanów niedrożności rurociągów.

 

Zaletami systemu Ezy-Drain są:

  • Szybki montaż - ponad 4-krotnie szybszy niż w przypadku metod tradycyjnych.
  • Lekka konstrukcja powoduje, że system jest łatwy w obsłudze i redukuje zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
  • System może być instalowany przez jedną osobę, co oznacza zmniejszenie kosztów robocizny związanych z układaniem rurociągów.
  • Minimalizuje ilości odpadów montażowych oraz koszty ich utylizacji.
  • Elastyczność systemu powoduje, że stosowanie skrzynek lub komór rozsączających nie jest już konieczne.
  • Idealne rozwiązanie dla miejsc z ograniczonym dostępem.
  • Większa efektywność rozsączania ścieków niż w przypadku stosowania tradycyjnych metod.
  • Bardziej oszczędny dla środowiska - mniej nakładów związanych z przywróceniem pierwotnego stanu i uporządkowaniem terenu.

System ten charakteryzuje się znikomym zapotrzebowaniem na żwir (przy dobrych warunkach gruntowych).

IN-DRÄN
 

System IN-DRÄN stanowi doskonałe rozwiązanie problemów w miejscach, gdzie dostępna jest ograniczona ilość miejsca, występują trudne warunki terenowe, wysoki poziom wód gruntowych, niewystarczająca przepuszczalność gruntu, lub stary, niedrożny układ infiltracji.

Moduł IN-DRÄN zastępuje tradycyjną warstwę rozsączającą z tłucznia, zapewniając ok. 10 krotnie większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Specyficzna konstrukcja modułu IN-DRÄN przyczynia się do tego, że flora bakteryjna ma zawsze zapewniony dostęp tlenu, nawet wtedy, kiedy następuje spiętrzanie ścieków. Zaletą IN-DRÄN jest również to, że pory gruntu w warstwie infiltracyjnej znajdującej się bezpośrednio pod modułem nie są blokowane. Rozdział ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierny, co ma bardzo pozytywny wpływ na końcowy efekt oczyszczania ścieków. W systemach z modułami IN-DRÄN niszczone są również bakterie chorobotwórcze. Konsekwencją wymienionych powyżej właściwości modułu IN-DRÄN jest to, że wymagana powierzchnia terenu może być nawet 8-krotnie mniejsza niż w przypadku oczyszczalni tradycyjnej. System ten nie wymaga budowy studzienki rozdzielczej, ponieważ najczęściej wykonywany jest tylko jeden ciąg rur. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, osadniki gnilne nie posiadają wymiennych filtrów oraz nie wymagają stosowania bioaktywatorów. Długość systemu z modułami IN-DRÄN nie zależy od rodzaju gruntu rodzimego. Rodzaj gruntu wpływa jedynie na szerokość wymaganej powierzchni infiltracyjnej (podsypki żwirowej). Waha się ona od 0,6 m na żwirze lub piasku do około 5 m na glinie. Koszty kompletnego tradycyjnego systemu oczyszczania ścieków wahają się znacznie w zależności od lokalnych warunków gruntowych, natomiast w przypadku zastosowania systemu IN-DRÄN wahania te są nieznaczne.

System ten charakteryzuje się niewielkim zapotrzebowaniem na żwir (przy dobrych warunkach gruntowych) oraz możliwością zastosowania we WSZYSTKICH WARUNKACH GRUNTOWYCH.

Aqua Block

AquaBlok® to wykonany z polietylenu prawie idealny sześcian, o ściance ok. 54 cm, pojemności 150 litrów i wadze 8 kg. Jest bardzo łatwy w transporcie wytrzymały na obciążenie pionowe do 2,5 tony/m2 (wersja lekka).

Struktura AquaBloku i jego porowatość stanowią idealne podłoże do osadzania się drobnoustrojów dopełniających proces oczyszczania. W instalacji drenażowej owijany dodatkowo geowłókniną, która zapobiega przedostawaniu się drobin gruntu do jego wnętrza.

System ten charakteryzuje się niewielkim zapotrzebowaniem na żwir (przy dobrych warunkach gruntowych) oraz możliwością zastosowania we WSZYSTKICH WARUNKACH GRUNTOWYCH.

Pakiet SD

Pakiety drenażowe są zamiennikiem żwiru w tradycyjny oczyszczalniach. Metoda filtracji przy użyciu pakietów drenażowych pozwala na doczyszczenie tlenowe ścieków przed wprowadzeniem ich do gleby. Wykorzystanie pakietów drenażowych pozwala na pięciokrotne zredukowanie powierzchni wymaganej pod oczyszczalnie np. dla czterech osób redukcja powierzchni z 80m2 (drenaż na żwirze) do 15m2 (drenaż na pakietach).

System ten charakteryzuje się znikomym zapotrzebowaniem na żwir (przy dobrych warunkach gruntowych).

Tunel 300
 

Tunel 300 jest to nowoczesna technologia rozsączania, gdzie w układzie modułowym ścieki poddane zostają intensywnemu napowietrzaniu i doczyszczeniu w 300 litrowych komorach tunelowych, a następnie oczyszczone odprowadzone do gruntu rodzimego. System składa się z jednego lub wielu modułów układanych na jednym poziomie i przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego. Proces doczyszczania realizowany jest wewnątrz i na zewnątrz urządzeń. Tunele wykonane są w sposób umożliwiający ich późniejszą rozbudowę.

Możliwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni terenu ponad tunelem, ponieważ wytrzymuje on długotrwałe obciążenie 3,5 t/m 2 (ruch samochodów osobowych).

System ten charakteryzuje się umiarkowanym zapotrzebowaniem na żwir.


Aby sprawdzić ceny oczyszczalni z rozsączem kliknij na poniższy link:

Oczyszczalnie biologiczne z rozsączem

Gości: Free Counter
On-Line:
Status GG
Mój stan
Wszelkie prawa zastrzeżone © Bio-Bud 1 2009

Oczyszczalnie ścieków | Oczyszczalnie przydomowe | Oczyszczalnie biologiczne | Przydomowe oczyszczalnie ścieków